(1)
Wilczyński, R. 25 Lat Odnowy Wsi W Polsce – Koniec Misji Czy Zaczyn Odnowy Wsi 2.0?. wir 2023, 35-71.