(1)
Wilczyński, R.; Czarnecki, A. Od redaktorów Numeru. wir 2023, 27-34.