(1)
Zegar, J. S. Przegląd Problematyki Ekonomicznej Na łamach Kwartalnika Wieś I Rolnictwo. wir 2023, 9-23.