(1)
Redakcja Wsi i Rolnictwa. Od Redakcji. Pięć Dekad Krzewienia Wiedzy O Wsi I Rolnictwie. Z Okazji Wydania 200. Numeru Kwartalnika Wieś I Rolnictwo. wir 2023, 7-8.