(1)
Czykier-Wierzba, D. Finansowanie Z budżetu Unii Europejskiej Polityki Strukturalnej W Polsce W Latach 2007–2013. wir 2008, 49-66.