(1)
Bulagi, M.; Lebepe, T. M.; Hlongwane, J. J. Analiza Ekonomiczna Uwarunkowań Eksportu owoców Cytrusowych Z Republiki Południowej Afryki Po Okresie Liberalizacji Handlu. wir 2023, 137-150.