(1)
Kłodziński, M. Podziękowania Jubilata. wir 2008, 44-48.