(1)
Zawalińska, K. Ewolucja Korzystania Ze środków Unii Europejskiej W Polsce – Miks efektów Popytowych I podażowych. Recenzja książki Terytorialne Efekty Polityk Unii Europejskiej W Polsce, Pod Redakcją Grzegorza Gorzelaka. wir 2023, 117-120.