(1)
Gorlach, K.; Foryś, G. Ruchy społeczne Jako Instrument Walki O sprawiedliwość społeczną. Kilka Refleksji Na przykładzie protestów (nie Tylko) Polskich rolników. wir 2023, 55-71.