(1)
Stanny, M.; Kłodziński, M. Wspomnienie O Profesorze Jerzym Wilkinie. Człowiek Prawdy, Dobra I piękna. wir 2023, 11-17.