(1)
Stanny, M.; Dudek, M. Od redaktorów Numeru. wir 2023, 7-9.