(1)
Stanny, M. Jubileusz 50-Lecia Instytutu Rozwoju Wsi I Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. wir 2023, 91-93.