(1)
Borodina, O. W Kierunku Konceptualizacji sprawiedliwości społecznej W Przestrzeni Wiejskiej Ukrainy. wir 2023, 35-47.