(1)
Wilkin, J. Ewolucja paradygmatów Rozwoju obszarów Wiejskich. wir 2008, 18-28.