(1)
Wilczyńska, E.; Pawłowska, A.; Dudek, M.; Krupin, V.; Komorowski, Łukasz. Pięć Debat Na pięćdziesięciolecie Instytutu Rozwoju Wsi I Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – Relacja młodych Badaczy. wir 2022, 147-158.