(1)
Kowalczyk, S. Czy Gospodarstwa Rolne Zainteresowane Są Maksymalizacją dochodów, Czy Swoich aktywów? Recenzja książki Aleksandra Grzelaka, Dochody a Aktywa W Gospodarstwach Rolnych W Polsce Na Tle krajów Unii Europejskiej. wir 2022, 135-146.