(1)
Górecki, J. Profesor Dr Hab. Marek Władysław Kłodziński Jako Człowiek I Uczony. wir 2008, 10-17.