(1)
Wojciechowska-Solis, J.; Śmiglak-Krajewska, M.; Kalinowski, S. Atrakcyjność I Preferowanie Wybranych Form Turystyki Na Obszarach Wiejskich Polski Wschodniej – W Badaniu Opinii I wyborów turystów. wir 2022, 101-134.