(1)
Czarnecka, A.; Krupowicz, W. Nowe podejście Do Aktywizacji mieszkańców obszarów Wiejskich W Procesie Scalenia gruntów – doświadczenia Z Wykorzystania Zogniskowanych wywiadów Grupowych I Crowdsourcingu. wir 2022, 83-100.