(1)
Hohol, T.; Tsybulska, J. Reforma samorządu Lokalnego I Terytorialnej Organizacji władzy Ukrainy Poprzez Decentralizację. wir 2022, 11-37.