(1)
Adamczyk, W. Zadania I Efekty działalności Agencji Nieruchomości Rolnych W 2007 Roku (ujęcie Syntetyczne). wir 2008, 194-202.