(1)
Dudek, M. Sprawozdanie Z Konferencji „Przekształcenia własnościowe W Rolnictwie – 30 Lat doświadczeń I perspektywy” Zorganizowanej Przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego Oraz Instytut Rozwoju Wsi I Rolnictwa PAN. wir 2022, 121-128.