(1)
Kiełbasa, B. Systemy Edukacji dorosłych Oraz Zastosowanie ICT W Doradztwie Rolniczym. Studium Przypadku. wir 2022, 93-109.