(1)
Goba, N.; Gweshengwe, B.; Mabaso, A.; Kapungu, F. Skuteczność środków Ograniczania ubóstwa Na Obszarach Podmiejskich Zimbabwe Na przykładzie Regionu Podmiejskiego Mutasa South. wir 2022, 57-76.