(1)
Zajda, K. Współpraca podmiotów Lokalnej Polityki społecznej a Systemy Innowacji społecznych W Gminach Wiejskich. wir 2022, 41-55.