(1)
Bielec, J. Sprawozdanie Z Seminarium Nauka I Edukacja W Rozwoju obszarów Wiejskich. wir 2008, 189-193.