(1)
Zieliński, M. Rolnictwo Ekologiczne W Polsce Jako źródło dóbr Publicznych Na Obszarach szczególnie Predestynowanych Do Jego Rozwoju. wir 2022, 77-106.