(1)
Flaszyńska, E. Mieszkańcy obszarów Wiejskich – Niewykorzystany Potencjał siły Roboczej W Polsce?. wir 2022, 37-55.