(1)
Sroka, W.; Król, K.; Matysik-Pejas, R. Rolnictwo Miejskie W światowym I Polskim piśmiennictwie Oraz W Dokumentach Planistycznych Wybranych Miast Polski: Urban Agriculture in Polish and International Scholarly Literature and in Planning Documents of Selected Polish Cities. wir 2022, 71-98.