(1)
Gruziel, K.; Wasilewski, M. Podatek Rolny a Podatek Dochodowy W Gospodarstwach Rolniczych – Konsekwencje Zmian. wir 2008, 157-175.