(1)
Pawłowska, A.; Rembisz, W. Przemienność dochodów Gospodarstw Rolnych W Polsce W Latach 2005–2018. wir 2021, 91-105.