(1)
Zwolińska, J. Miejsce Dobrostanu zwierząt Gospodarskich W Polityce Unii Europejskiej. wir 2021, 35-63.