(1)
Matysiak, I. Pomiędzy Pasją a Odrzuceniem – Postawy Wobec Rolnictwa wśród młodych absolwentów studiów wyższych Na Terenach Wiejskich W Polsce. wir 2021, 75-95.