(1)
Krzyworzeka, A. Zmiany Rolniczego Modelu Pracy. wir 2021, 59-73.