(1)
Kluba, J.; Szczepańska, B. Pracownicy Wielkoobszarowego Gospodarstwa Rolnego Wobec Zmian własnościowych. wir 2021, 37-57.