(1)
Paprot-Wielopolska, A. Powojenne Rolnictwo Na Żuławach a przeobrażenia Krajobrazu Kulturowego I społecznego Regionu W świetle materiałów źródłowych, pamiętnikarskich I Narracji rolników. wir 2021, 13-36.