(1)
Zwęglińska-Gałecka, D. Koronakryzys. Lokalne zróżnicowanie Globalnej Pandemii. wir 2020, 67-90.