(1)
Kałowska, J.; Poczta-Wajda, A. Walory Naturalnego środowiska Jako Determinant Rozwoju Turystyki Wiejskiej W Wielkopolsce. wir 2008, 115-128.