(1)
Kraciuk, J. Procesy Koncentracji kapitałowej W Polskich spółkach przemysłu spożywczego. wir 2008, 104-114.