(1)
Błąd, M. Gospodarowanie Ziemią Rolniczą W Polsce W Latach 2000−2018. wir 2019, 109–140.