(1)
Bilewicz, A. Wiejska spółdzielczość spożywców 1900−1939. Zapomniana Karta Z dziejów Samoorganizacji Wsi Polskiej. wir 2019, 45-66.