(1)
Stanny, M. Ciągłość I zmiana – Sto Lat Rozwoju Polskiej wsi – Wielowymiarowy Dialog Naukowy. wir 2019, 7-24.