(1)
Makowiecki, M. Z Biegiem Lat I wydarzeń. Recenzja książki: Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń, Patrząc Na wieś. Sto Lat Rozwoju Polskiej Wsi. wir 2018, 249-252.