(1)
Wojewodzic, T.; Musiał, W. Trwanie I Upadek Drobnych Gospodarstw Rolnych – Zastosowanie Analogii W Naukach Przyrodniczych I społecznych. wir 2018, 175-191.