(1)
Jędruchniewicz, A. Negatywne Skutki Regulowania Cen Rolnych. wir 2018, 137-154.