(1)
Bereżnicka, J. Dopłaty Do działalności Operacyjnej a stabilność Finansowa Gospodarstw Rolnych W Krajach Unii Europejskiej. wir 2018, 113-135.