(1)
Kalinowski, S. Problem ubóstwa I Wykluczenia społecznego W Krajach Unii Europejskiej W kontekście zrównoważonego Rozwoju. wir 2018, 93-112.