(1)
S. Howe, K. Przeciwko Dobru Publicznemu. Wpływ Ekonomii I Polityki Na Park Narodowy New Forest W południowej Anglii. wir 2018, 85-112.