(1)
Maurel, M.-C. Gdy Zmienia Się System: ścieżki Rozwoju Wiejskiego W Europie Centralnej. wir 2018, 49-65.