(1)
Świtek, S.; Jankowiak, Łukasz; Rosin, Z. M.; Sawinska, Z.; Steppa, R.; Takacs, V.; Zbyryt, A.; Tryjanowski, P. Jak Zachować Wysoki Poziom bioróżnorodności Na Obszarach Rolniczych W Polsce? Identyfikacja najważniejszych problemów Badawczych. wir 2017, 115-138.